JA University - шаблон joomla Продвижение

IAI NURUL JADID

Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)

Tujuan Program StudiAS adalah (1) Melahirkan sarjana hukum Islam yang ahli di bidang peradilan agama  dan layak menjadi hakim agama (2) Menghasilkan sarjana hukum Islam yang mampu menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat. (3) Menghasilkan sarjana yang mampumengembangkan dan  mengimplementasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat.